Czym kieruje się Sąd w kwestii ustalenia opieki nad dzieckiem.

Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, czyli jego interesem najwyższym. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących ustalenia opieki nad dzieckiem uwzględnia się jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe. Sąd bierze pod uwagę także zdolności opiekunów do zapewnienia odpowiedniej opieki oraz relacje dziecka z obiema stronami rodzinnymi. Istotne znaczenie ma także stabilność i ciągłość opieki oraz zdolność do współpracy między rodzicami w sprawach dotyczących dziecka. Ostateczna decyzja o ustaleniu opieki nad dzieckiem podejmowana jest na podstawie analizy wszystkich tych czynników i dokładnych oględzin sytuacji rodziny.

opublikowany
20 marca, 2024