Czym jest doktryna owoców zatrutego drzewa ?

Doktryna owoców zatrutego drzewa jest zasadą prawną, według której dowody uzyskane w sposób nielegalny lub nieuczciwy nie mogą być użyte jako środki dowodowe w procesie sądowym. Oznacza to, że jeśli dochodzi do naruszenia praw jednej strony w procesie zdobywania dowodów, to te dowody nie mogą być wykorzystane przeciwko niej.
Doktryna ta ma na celu ochronę praw obywateli przed nadużyciami przez organy ścigania oraz zapewnienie uczciwości i sprawiedliwości w systemie prawnym. Zakłada się, że skoro dowody zostały zdobyte w sposób niezgodny z prawem, to ich wykorzystanie naruszałoby zasadę poszanowania prywatności i praw człowieka.
Przykładem zastosowania tej doktryny może być sytuacja, w której policja przeprowadza nielegalne przeszukanie czy podsłuch, a następnie próbuje wykorzystać zebrane w ten sposób dowody w procesie sądowym. W takiej sytuacji, sąd może uznać te dowody za nielegalne i niedopuszczalne.
Doktryna owoców zatrutego drzewa jest często stosowana w systemach prawnych, które kładą nacisk na ochronę praw człowieka i wolności obywatelskich. Jednak niektóre kraje mogą mieć swoje własne wyjątki i ograniczenia w stosowaniu tej zasady.

Published
28 września, 2023