CENNIK

 • konsultacja detektywistyczna / doradztwo –  bezpłatna 
 • obserwacja osób / miejsca / mienia na terytorium RP. –  od 1200 zł 
 • sprawdzenie czy dana osoba / miejsce jest obserwowane –  od 1500 zł
 • potwierdzenie danych personalnych osoby – od 1000 zł 
 • ustalenie aktualnego numeru telefonu bądź jego właściciela – od 1000 zł 
 • wywiad o osobie fizycznej – od 3000 zł
 • wywiad gospodarczy – wycena indywidualna
 • oferta Premium – wycena indywidualna
 • wykrywanie GPS w samochodzie – 1000 zł
 • poszukiwanie osób zaginionychwycena indywidualna 
 • ustalenie właściciela pojazdu – od 1500 zł
 • ustalenie miejsca zameldowania – od 1000 zł
 • ustalenie miejsca faktycznego zamieszkania – od 2000 zł
 • wykrywanie podsłuchów – od 35 zł/ m ²
 • ustalenie majątkowe posiadanych i zbytych nieruchomości i ich ksiąg wieczystych – od 1300 zł
 • ustalenie i potwierdzenie pracy zarobkowej – od 1500 zł
 • ochrona osobista VIP – wycena indywidualna
 • ochrona marki/nieuczciwa konkurencja  – od 2000 zł