Czy można cofnąć pozew o rozwód ? Skutki takiej decyzji.

Tak, można cofnąć pozew o rozwód przed jego prawomocnym rozpoznaniem przez sąd. Jeśli strony zdecydują się na wycofanie pozwu, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie w sądzie, informujące o tym fakcie. Skutki takiej decyzji mogą być różne i zależą od konkretnej sytuacji.
Jeśli strony zdecydują się wycofać pozew na etapie postępowania przed sądem, to sąd może umorzyć sprawę. Oznacza to, że postępowanie zostaje zakończone, a decyzja o rozwodzie nie zostaje wydana.
Jeśli pozew został już oddalony przez sąd pierwszej instancji, to wycofanie go nie będzie miało skutków w zakresie postanowienia sądu. W takiej sytuacji strony będą musiały złożyć ponowny pozew o rozwód, jeśli chcą kontynuować proces.
Warto jednak pamiętać, że wycofanie pozwu może wiązać się z konsekwencjami emocjonalnymi i finansowymi dla stron, zwłaszcza jeśli proces był długotrwały i kosztowny. Dlatego decyzję o cofnięciu pozewu warto dokładnie przemyśleć i skonsultować z prawnikiem.

Published
10 listopada, 2023