WYWIAD GOSPODARCZY

Trudno przecenić wagę dochodzenia mającego na celu sprawdzenie przyszłego kontrahenta. O tym jak poważne konsekwencje może mieć nieuzasadnione zaufanie do potencjalnych partnerów w biznesie łatwo sobie wyobrazić. Wywiad gospodarczy jest jedną z usług, w której się specjalizujemy. Koszt jaki będzie związany z przeprowadzeniem profesjonalnego dochodzenia jest niewspółmiernie niski w stosunku do strat, które mogą być konsekwencją pochopnych decyzji w biznesie. Nie daj się zwieźć marketingowi i zapewnieniom ustnym. Postaw na fakty i zleć nam ich ustalenie.

Wywiad gospodarczy to działania polegające  na poszukiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji przydatnej i wspomagającej działalność gospodarczą.
Wywiad gospodarczy jest zatem narzędziem do:

 • pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
 • podejmowania czynności w celu wpływania na otoczenie gospodarcze i socjalne
 • walki ze szpiegostwem gospodarczym (kontrwywiad gospodarczy)
 • walki z wywiadem gospodarczym wymierzonym w firmę (kontrwywiad analityczny)

Możemy sprawdzić dla Ciebie:

 • wiarygodność danych firmowych
 • wypłacalność, zadłużenia , przeterminowane płatności
 • prawdziwość deklarowanych elementów struktury biznesowej z punktu widzenia realizacji kontraktów (biura, magazyny, punkty sprzedaży, itp.)
 • struktury i sposoby zatrudniania pracowników
 • czynniki mające wpływ na jakość produktów, komponentów ,  obsługi klienta
 • posób i procedurę jakości obsługi klienta
 • powiązania gospodarcze  (udziałowe, finansowe, zależne od siebie osoby i spółki)