Rodzaje opieki nad dzieckiem.

1. Opieka rodzicielska – zapewniana przez rodziców dziecka w domu
2. Opieka dzienna – zapewniana przez opiekunów lub placówki opiekuńcze przez cały dzień
3. Opieka pozaszkolna – zapewniana przez opiekunów lub placówki poza godzinami zajęć szkolnych
4. Opieka weekendowa – zapewniana przez opiekunów lub placówki w weekendy
5. Opieka wakacyjna – zapewniana przez opiekunów lub placówki podczas przerw szkolnych
6. Opieka długoterminowa – zapewniana przez opiekunów lub placówki na dłuższy okres czasu, np. przy stałej pracy rodziców.

opublikowany
24 marca, 2024