SPRAWY ROZWODOWE

Z separacją mamy do czynienia wówczas jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia – wówczas każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. 

Rozwód może zostać orzeczony jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Po orzeczeniu rozwodu, małżeństwo przestaje istnieć.

Orzeczenie rozwodu może nastąpić:

  • z wyłącznej winy jednego z małżonków
  • z winy obojga małżonków
  • bez orzekania o winie

W przypadku chęci uzyskania rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka koniecznym jest udowodnienie, że to właśnie zachowanie tego drugiego małżonka doprowadziło do rozkładu pożycia.

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka także o kwestiach dot.:

  • opieki nad dziećmi
  • alimentach na dzieci
  • alimentach na drugiego małżonka

W czym możemy pomóc :

  • realizacja czynności detektywistycznych mających na celu zebranie oraz pozyskanie materiału dowodowego niezbędnego w postępowaniu rozwodowym
  • możliwość ochrony przed przykrymi następstwami rozwodu (agresja, zastraszanie)