Zakaz zbliżania się jako narzędzie ochrony w rodzinie – kto może wydawać

Zakaz zbliżania się jako narzędzie ochrony w rodzinie może być wydawany przez sąd. W zależności od kraju i systemu prawno-ustrojowego, wydawanie takiego zakazu może mieć różne nazwy, takie jak nakaz zakazu zbliżania się, nakaz ochronny lub nakaz ograniczenia kontaktów.
Sąd może wydać taki nakaz na rzecz jednej osoby lub całej rodziny, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ktoś w rodzinie jest narażony na przemoc lub niebezpieczeństwo ze strony innego członka rodziny.
Kwalifikujące się sytuacje obejmują przemoc domową, przemoc psychologiczną, fizyczną lub seksualną w rodzinie, groźby lub nękanie. W niektórych przypadkach, gdy dochodzi do przemocy, ofiara może wystąpić o nakaz zakazu zbliżania się.
Wydanie tego rodzaju zakazu może zaostrzyć konsekwencje łamania nakazu przez osobę, wobec której został wydany. Naruszenie takiego zakazu może prowadzić do aresztowania, grzywny lub innych sankcji prawnych.

Opublikowany
19 grudnia, 2023

Zakaz zbliżania się jako narzędzie ochrony w rodzinie może być wydawany przez sąd. W zależności od kraju i systemu prawno-ustrojowego, wydawanie takiego zakazu może mieć różne nazwy, takie jak nakaz zakazu zbliżania się, nakaz ochronny lub nakaz ograniczenia kontaktów.
Sąd może wydać taki nakaz na rzecz jednej osoby lub całej rodziny, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ktoś w rodzinie jest narażony na przemoc lub niebezpieczeństwo ze strony innego członka rodziny.
Kwalifikujące się sytuacje obejmują przemoc domową, przemoc psychologiczną, fizyczną lub seksualną w rodzinie, groźby lub nękanie. W niektórych przypadkach, gdy dochodzi do przemocy, ofiara może wystąpić o nakaz zakazu zbliżania się.
Wydanie tego rodzaju zakazu może zaostrzyć konsekwencje łamania nakazu przez osobę, wobec której został wydany. Naruszenie takiego zakazu może prowadzić do aresztowania, grzywny lub innych sankcji prawnych.