Skarga pauliańska – czym jest ? Kiedy jest skuteczna, kiedy nie ma zastosowania

Skarga pauliańska, znana również jako skarga o uchylenie czynności prawnej, jest instytucją prawną w Polsce, która umożliwia zaskarżenie transakcji majątkowych dokonanych w celu uniknięcia zaspokojenia wierzytelności lub utrudnienia ich egzekucji. Skarga ta ma na celu ochronę interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami dłużników.
Skarga pauliańska może być skuteczna, gdy dłużnik:
1. Dokonał transakcji majątkowej, która miała na celu ukrycie majątku przed wierzycielami.
2. Sprzedał majątek za cenę niższą niż jego wartość rynkowa.
3. Przeznaczył majątek na cele wymagające zgody wierzycieli bez jej uzyskania.
4. Wykonał inne czynności prawne prowadzące do uszczuplenia swojego majątku w celu uniknięcia zaspokojenia wierzycieli.
Skarga pauliańska może jednak być nieskuteczna, gdy:
1. Transakcja dokonana przez dłużnika była zwykłą czynnością prawno-majątkową, a nie miała na celu uniknięcia wierzytelności.
2. W chwili dokonywania transakcji dłużnik nie był zadłużony lub nie można było przewidzieć jego późniejszego zadłużenia.
3. W chwili dokonywania transakcji dłużnik działał w dobrej wierze, bez wiedzy o groźbie niewypłacalności.
Skarga pauliańska ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego majątku dłużnika przed transakcją, która została zaskarżona. Jej celem jest ochrona interesów wierzycieli i zapobieżenie oszustwom mającym na celu uniknięcie zaspokojenia ich roszczeń.

Published
18 października, 2023