Czym jest opieka naprzemienna, jak wpływa na alimenty

Opieka naprzemienna to sposób współdzielenia opieki nad dziećmi przez obu rodziców po rozwodzie lub separacji. Oznacza to, że każdy z rodziców ma określony czas na spędzenie z dzieckiem i dzielenie się jego codziennymi obowiązkami.
Opieka naprzemienna może mieć wpływ na wysokość alimentów, ponieważ w przypadku tego rodzaju opieki oba rodzice aktywnie uczestniczą w życiu dziecka i ponoszą koszty związane z jego utrzymaniem. W takim przypadku obowiązek płacenia alimentów może być mniejszy niż w przypadku tradycyjnej opieki jednego z rodziców, gdzie jeden z nich ponosi większe koszty na rzecz dziecka.
Wysokość alimentów ustalana jest na podstawie potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych obu rodziców, dlatego w przypadku opieki naprzemiennej może dojść do zmniejszenia kwoty alimentów lub nawet ich całkowitego braku. Warto jednak pamiętać, że wszystkie decyzje dotyczące alimentów powinny być podejmowane w dobrej wierze i z myślą o najlepszym interesie dziecka.

opublikowany
14 marca, 2024