Do którego roku życia płacimy alimenty na dorosłe dziecko ?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dziecko trwa do ukończenia przez nie 25 roku życia, chyba że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub studiach. W takim przypadku obowiązek ten może trwać do ukończenia przez dziecko nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

opublikowany
16 marca, 2024